Disclaimer

Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses en adviseert iedereen om bij specifieke individuele vragen deskundige hulp in te schakelen. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op ervaring en kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische adviezen, behandelingen en inrichtingen worden gezien, niet als vervanging hiervan. Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te veranderen of te stoppen.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Lyme Zelfhulpgroep Nederland verleent toegang tot www.lymeborreliazelfhulpgroepnederland.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid van de inhoud, tekst-en typefouten en andere onjuistheden, die op de website van Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland kunnen voorkomen, nog voor problemen als gevolg van het gebruik of verspreiden hiervan. Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Voor op www.lymeborreliazelfhulpgroepnederland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland spant zich in om de inhoud van www.lymeborreliazelfhulpgroepnederland.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een aangeduide offerte van Lyme (Borrelia) Zelfhulpgroep Nederland. De informatie op www.lymeborreliazelfhulpgroepnederland.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie en deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.