Lyme ervaring Erik Noteboom

Als kind zijnde was ik altijd moe en had ik verschillende klachten. Zo had ik last van mijn spieren, hoofdpijn, buikpijn en voelde ik mij over het algemeen ‘naar’. Dit was vanaf mijn achtste jaar zo en ik wist niet beter, dacht dat het erbij hoorde. Mijn vriendjes hoorde ik nooit ergens over, ik hoorde hen niet klagen dus ik zei ook niks en ging door de pijn heen. Als ik wel iets zou zeggen en het kenbaar zou maken leek het net alsof ik zwak was en moeite had met dingen, althans dat dacht ik toen, dus ik zei tegen niemand iets.

Zo ging ik jaar na jaar gewoon door, al voelde ik mij niet goed. Alles wat ik deed was puur op wilskracht en doorzettingsvermogen. Ik leefde het leven zo goed als mogelijk en uiteindelijk heb ik achttien jaar lang een akkerbouwbedrijf gehad waarin ik hard werkte. Totdat ik op een gegeven moment op een punt kwam dat het niet meer ging, ik voelde mij zo slecht dat ik niet meer verder kon. Ik besefte dat het niet normaal was dat ik mij zo voelde en dat anderen mensen in mijn omgeving dit niet hadden. Ik begreep dat ik mij niet zo ziek hoefde te voelen en ging op onderzoek uit. Wat mankeerde ik?

Al die jaren had ik een diep vermoeden dat het Lyme was en achteraf bleek dat ook zo te zijn. Dit weet ik door mijn huidige ervaringen en door de symptomen die ik had kan ik herleiden dat het de ziekte van Lyme was. In de jaren ’60, ’70 en ‘80 waren er geen goede Lyme-testen en was er nog weinig kennis. Je hoorde er zelfs geen artsen over en eigenlijk ‘bestond’ het nog niet. Pas in de jaren ’80 werd het wat meer bekend en kwam het sporadisch in de publiciteit.

Tijdens mijn eigen ‘Lyme-zoektocht’ ben ik in contact gekomen met de producent van de Bionic 880. Samen hebben wij gekeken wat de Bionic 880 voor mij zou kunnen betekenen. Ik ben mijzelf gaan behandelen met de Bionic 880 in combinatie met resonantie en zo wilde wij proberen of we de Lyme er bij mij uit konden werken. Deze behandelcombinatie gaf een geweldig resultaat: de symptomen verdwenen en voor het eerst in mijn leven voelde ik mij echt goed. Ik had weer energie en geen pijn meer. Tot de dag van vandaag ben ik klachtenvrij. Ik heb mijzelf dus gered middels deze apparatuur en hier wilde ik meer mee gaan doen om ook andere mensen te kunnen helpen.

Naar verloop van tijd ben ik zelf het behandelsysteem gaan optimaliseren. Naar mijn idee kon er nog meer mee en zouden er nog betere resultaten mee gehaald kunnen worden. De wijze van behandelen ben ik gaan perfectioneren en versterken. Ik kwam erachter dat ik het fotonen systeem kon optimaliseren door er een resonantie systeem aan te koppelen. In het prille stadium werd aangegeven dat je de Borrelia nozoden op de zonnevlecht moest plakken en dan een fotonenbehandeling moest doen. Doordat er steeds meer co-infecties en Borrelia-typen bijkwamen werd het plakken van nozoden op de buik een onmogelijke bezigheid. Daarbij komt nog dat deze nozoden door je eigen energie worden vervuild en niet meer herbruikbaar zijn voor derden. Zo koppelde ik mijn eigen resonantie systeem aan de fotonen en Bionic 880 en bracht dan de nozoden via resonantie over naar het lichaam. Ik heb apparatuur ontwikkeld die de trillingsfrequenties van de Lyme in het licht meegeven. Zo heb ik het LTN-4 systeem ontwikkeld wat een goed en positief resultaat geeft bij mensen met de ziekte van Lyme.

Ik ontdekte dat de hoeveelheid energie in de ampul bepalend is voor het resultaat. Met ampullen met een energie van boven de 65% kon je resultaat behalen. Kwam het energielevel van een ampul beneden 65% dan werd het resultaat nihil. Zo besefte ik dat ik een apparaat zou moeten ontwikkelen dat de echte frequenties van de Borrelia en co-infecties soorten zou moeten uitstralen. Deze vervuilen namelijk niet en zijn altijd 100%. Dat leidde tot de ontwikkeling van het LTN-4 systeem, welke 80 Borrelia en co-infecties frequenties tegelijk en eindeloos uit kan zenden. Daarnaast worden deze frequenties door dit apparaat in het licht meegegeven waardoor het effect nog behoorlijk wordt versterkt.

Na verloop van tijd bleek uit ervaring dat wanneer mensen de door Borrelia veroorzaakte hoge adrenalinewaarden vertonen deze niet te testen en te behandelen zijn. Een te hoog adrenaline gehalte stopt namelijk alle genezingsprocessen. Dit zorgt ook voor een zekere onbereikbaarheid en door deze hoge adrenalinewaarde is de cliënt niet of moeilijk te testen, het heeft als het ware een muurtje om zich heen. De ontwikkeling van de BTN-2 was hier een logisch gevolg op, om voor de zelf-behandeling het lichaam te de-blokkeren van een hoog adrenaline gehalte (zie pagina Zelfhulp). Het BTN-2 apparaat in combinatie met het LTN-4 systeem bleek een fantastische combinatie te zijn.

In mijn zoektocht naar de oorzaak van het ziek zijn ben ik in de bouwbiologie terecht gekomen. Waardoor en waarom worden mensen ziek? Wat zijn de oorzaken? Vanuit mijn eigen ervaring met het ziek zijn wilde ik beslist weten waarom ik ziek was geworden, wat was de oorzaak. Van hieruit kwam mijn interesse in de mogelijkheden van het meten en ben ik bouwbiologie gaan studeren in Duitsland. Tijdens deze studie heb ik veel geleerd over omgevingsfactoren en welke invloed deze hebben op de mens en zijn gezondheid. Tegenwoordig wijs ik mensen op de invloed van de factoren op het menselijke gestel en adviseer ik welke maatregelen ze kunnen nemen tegen de invloeden van buitenaf. Daarnaast begeleid ik mensen bij hun Lyme-zelfhulp met bovengenoemde apparatuur.

Erik Noteboom

www.medischeapparatuur.eu
www.bouwbiologischadvies.nl