Bewustwording

Lyme is een biologisch wapen en is een hele heftige negatieve energie die mensen en dieren ziek maken. Maar aan al het negatieve zit gelukkig ook een positieve kant. De positieve kant van de ziekte is dat het een bewustwording creëert. Dat je als Lymepatiënt niet altijd geholpen kunt worden waar je hulp verwacht en dat je het zelf moet doen. Dit creëert een bewustwording dat je zelf moet nadenken om jezelf te redden, dat je niet alles moet geloven wat er wordt gezegd en je aan het denken zet waar je vertrouwen in hebt.

We zijn in onze beveiligde maatschappij vergeten dat wij nog ergens slachtoffer van kunnen worden. De zekerheid van leven is zo groot dat je er niet eens meer bij nadenkt dat je ook slachtoffer kunt zijn. We zijn al zover van de natuur af komen te staan dat er geen natuurlijke vijanden meer voor ons zijn. In een diep verleden moest je constant oppassen dat je niet door een roofdier zou worden verschalkt. Hoe gek is het dan ook dat als je mensen voor bepaalde gevaren wil waarschuwen, bv straling, zij niet willen luisteren. Een antwoord als “ja als ik daar ook nog allemaal aan moet denken en mee bezig moet zijn dan heb ik toch geen leven meer” is heel gewoon. Terwijl men naar mijn idee, als je juist met deze factoren bezig bent en iets mee doet, een betere levenskwaliteit hebt.

De meeste mensen reageren in eerste instantie afwijzend op de waarschuwing van nieuwe gevaren, zoals straling en chemische stoffen. Omdat zij deze gevaren nog niet kennen hebben zij daar nog geen referentiekader voor opgebouwd en nog geen automatische waarschuwing voor aangemaakt. Anders dan bij gevaarlijke verkeerssituaties waar je continu automatisch alert bent bij bijvoorbeeld het oversteken van een drukke straat, wat eigenlijk ook een levensgevaarlijke situatie kan opleveren maar dit zijn we gewend.

Een ander voorbeeld is van mensen in Amerika die in de prairie lopen en automatisch bedacht zijn op het feit dat er onder elke struik een ratelslang kan liggen. Zo moet het voor ons een automatisme worden dat wij in het bos erop bedacht zijn dat wij niet langs het lange gras lopen of door de bosjes kruipen, daar waar de teken zich ophouden.

Waar het dus om gaat is: bewustwording. Bewustwording betekent dat je je eigen mening vormt uit allerlei informatie die op je pad komt en niet alles voor waarheid aanneemt. Je moet zelf uitzoeken waar jij je goed bij voelt en wat voor jouw werkt en niet zomaar aannemen wat er wordt gezegd en beweerd. Een voorbeeld met betrekking tot teken en Lyme is dat als je na het ontdekken van een teek op het lichaam deze binnen zes uur verwijderd en geen besmetting plaats vindt en er dus geen kans is op de ziekte van Lyme. Bij alles wat wetenschappers en politici je vertellen moet je voor jezelf kanttekeningen plaatsen, zo ook bij dit artikel.

Geloof niet klakkeloos wat er wordt geschreven maar luister naar je gevoel bij het lezen en haal eruit wat je aanspreekt en waar je iets mee hebt. Als je echt bewust bent dan zal je naar je hart luisteren en dan alles naar waarde schatten en niet domweg omdat het geschreven staat. Zo ook alles wat er in de media wordt beweerd.

© Erik Noteboom