Spiegeling

Met een aantal leden van de groep zijn wij wezen paarden spiegelen. Door middel van het paarden spiegelen verkrijgen we inzicht in waarom we zo zijn en handelen zoals we doen. Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen omdat trauma’s en ingesleten gewoonten een blokkade kunnen zijn op het Lyme zelfgenezingsproces.

In de ochtend hebben wij eerst een NLP bijeenkomst gehad om duidelijk te krijgen waarom we doen zoals we doen en wat onze achtergronden zijn. Als voorbeeld werd gevraagd waar onze grenzen liggen en moesten wij omschrijven wat onze persoonlijke waarden zijn. Het is niet eenvoudig om direct aan te geven waar je grenzen liggen en wat je waarden zijn en daar werd dan nogal over nagedacht.

In de middag kwam ieder op zijn beurt bij het paard in de manege en kon de rest van de groep zien hoe het paard op de persoon reageerde. Het paard spiegelt namelijk haarscherp hoe je handelt, hoe je houding is en hoe je in het leven staat. Het is zeer indrukwekkend als 700 kilo paard precies duidelijk maakt waar bij jou de ingesleten gewoonten zitten, hoe je doet en handelt in het dagelijkse leven. De oude waarden waar je je aan vast hield kunnen namelijk een ernstige blokkade zijn op je zelfgenezing.

Het is belangrijk om helder te krijgen waarom je de ziekte van Lyme hebt toegelaten. De inzichten die je hierbij wint kunnen je helpen op een andere manier naar de dingen te kijken waardoor je psychische blokkades kunt opheffen.

© Erik Noteboom