Samen alleen

Lyme Zelfhulpgroep Nederland is een groep begeleidt door ervaringsdeskundigen. Middels het aanpakken van omgevingsfactoren en het gebruik van eigen ontworpen systemen en programma’s om de Borrelia aan te pakken hebben wij geen klachten meer. Wij geven begeleiding vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid.

Wij begrijpen en voelen mee in de problemen die de aandoening veroorzaakt. Als Lymepatiënt (Borrelia en co-infecties) word je helemaal op jezelf teruggeworpen. Factoren als onbegrip uit de (directe) omgeving, misdiagnoses (als psychisch afgedaan) en ontslag wegens niet meer kunnen functioneren spelen hierin een rol. Patiënten raken in zichzelf gekeerd en krijgen steeds meer een gevoel van eenzaamheid en in de steek gelaten te zijn. Het gevoel door niets en niemand meer geholpen te kunnen worden zorgt voor een diepe bewustwording, dat je zelf uit moet zoeken hoe te overleven.

Lees verder over Lyme Zelfhulpgroep Nederland en wat we kunnen betekenen