Samen alleen

Lyme Zelfhulpgroep Nederland is een groep van Lymepatiënten die begrijpen en meevoelen in de problemen die de aandoening veroorzaakt. Vanuit ervaringsdeskundigheid wordt kennis en informatie gedeeld en begeleiding aangeboden bij zelfhulp met apparatuur die zich vanuit ervaring heeft bewezen.

Als Lymepatiënt (Borrelia en co-infecties) word je helemaal op jezelf teruggeworpen. Factoren als onbegrip uit de (directe) omgeving, misdiagnoses (als psychisch afgedaan) en ontslag wegens niet meer kunnen functioneren spelen hierin een rol. Patiënten raken in zichzelf gekeerd en krijgen steeds meer een gevoel van eenzaamheid en in de steek gelaten te zijn. Het gevoel door niets en niemand meer geholpen te kunnen worden zorgt voor een diepe bewustwording, dat je zelf uit moet zoeken hoe te overleven.

Lees verder over Lyme Zelfhulpgroep Nederland en wat we kunnen betekenen