Zelfhulp

Alles wat wij de afgelopen jaren hebben geleerd willen wij delen met jou. Het is ons gelukt ons beter te voelen en vanuit een diepe passie coachen wij mensen met de ziekte van Lyme. Wij geven persoonlijke begeleiding vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid. Dit doen wij onder andere door het delen van onze eigen verhalen en ervaringen, het geven van tips omtrent omgevingsfactoren en het ondersteunen bij de eigen ontwikkeling. Daarnaast bieden wij begeleiding bij je zelfhulp met apparatuur die zich vanuit ervaring heeft bewezen. Deze apparatuur is vanuit ervaring ontwikkeld en kan bijdragen aan de zelfgenezing.

Groepsimpressie van de Lyme Zelfhulpgroep

20160518_082140Als Lymepatiënt sta je er alleen voor en moet je het allemaal zelf doen: tijdens je zoektocht op weg naar herstel word je volledig op jezelf teruggeworpen. Door de omgeving word je niet begrepen, het wordt afgedaan als ‘het zit tussen de oren’ en naar verloop van tijd besef je dat niemand anders je kan helpen. Het gevoel van eenzaamheid en onbegrip zorgen ervoor dat je de bewustwording krijgt dat je het ZELF moet doen.
Zo kom je dus in de Lyme Zelfhulpgroep waar je met meerdere mensen tegelijk in dezelfde ruimte zit. Iedereen binnen de groep heeft vanuit dezelfde achtergrond en problemen besloten om samen met anderen, die hun tips en informatie geven, de apparatuur te huren van de Zelfhulpgroep om zichzelf daarmee te behandelen. In deze groep kun je je verhalen kwijt, je wordt gehoord en gezien en je hoort en ziet de anderen ook op hun weg naar hun zelfherstel. Elkaar daarbij steunend en tips en informatie uitwisselend. Gezelligheid en humor zijn hierbij het credo waarbij enerverende en inspirerende gesprekken afgewisseld worden met rust en stilte.

20160518_082341

Mensen moeten tot ontspanning kunnen komen, geholpen door de de-blokkade apparatuur. Het is mooi om te zien hoe de mensen interesse hebben in elkaar, elkaars situatie (h)erkennen en elkaar door de moeilijke momenten heen helpen waar je voorheen buiten deze groep geen gehoor vond. Men is per bezoek een aantal uren op de groep aanwezig en huurt in deze aanwezige tijd de apparatuur voor de zelfbehandeling. Het grote voordeel van het helemaal zelf doen is dat je er iets van hebt geleerd wanneer je zelfgenezing een feit is.

De apparatuur die bij je zelfhulp wordt gebruikt:
– BTN-2 de-blokkade apparaat
– LTN-4 en LTN-4 PRO systeem
– Bionic 880

BTN-2 de-blokkade apparaat
De meeste mensen denken dat zij geen stress hebben. De ervaring heeft echter geleerd dat dit wel het geval is, vooral bij mensen met de ziekte van Lyme. Het BTN-2 apparaat harmoniseert stress.

De afgelopen decennia heeft de mens steeds meer last gekregen van gezondheidsklachten en regelmatig zijn de klachten complex en moeilijk definieerbaar. 75% tot 90% van alle mensen die in de Westerse wereld naar een dokter gaan lijden aan een stress gerelateerde ziekte. Stress en een te hoog adrenalinegehalte zijn, zonder dat men dit vaak weet, oorzaken van veel lichamelijke en psychische klachten. Veel mensen met de ziekte van Lyme hebben stress door pijn. Zij moeten zich continu aan de gang houden door hun vermoeidheid en bouwen zo een hoog adrenaline gehalte op. De ervaring leert dat de BTN-2 ervoor zorgt dat zij meer ontspannen en daardoor beter reageren op het LTN-4 systeem in combinatie met de Bionic 880.

Verschillende factoren zorgen ervoor dat men in een continue stress-situatie verkeert. Deze situatie kan men door de sociale omstandigheden niet afreageren waardoor de stress zich verder opbouwt. Vandaag de dag weet de mens niet meer hoe het is om zonder stress te leven, men weet niet eens meer hoe het voelt om geen stress te hebben. Door alle verschillende vormen van stress en onrust ontstaat een hoog adrenalinegehalte. Stress is de grootse verstorende factor voor lichaam en geest.

Stress
Wat is stress? Het is een reactie op de buitenwereld: als men zich bedreigd voelt of iets tegenkomt dat gevaarlijk kan zijn wordt een primitief gedeelte van de hersenen, het lymbisch systeem, actief. Dat stimuleert de vecht-of vluchtreactie. Er komen grote hoeveelheden adrenaline en cortisonen vrij zodat het lichaam een noodsituatie aankan. Mensen kennen drie soorten stress. De eerste is lichamelijke stress, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk of een val. De tweede zijn chemische stressfactoren zoals pesticiden, milieuverontreiniging, gif, hormonale onevenwichtigheid, trauma’s en allergieën. De derde zijn emotionele of psychologische stress zoals files, race tegen de klok of tweede hypotheek. Alle stress is uiteindelijk psychologische stress. Als men bijvoorbeeld gewond is dan kan men niet werken en kan men financiële problemen krijgen, wat stress oplevert.

Adrenalinegehalte
Een verhoogd adrenalinegehalte zorgt voor alertheid en een verhoogde energie. Dit is eigenlijk bedoeld om kortstondig in een vecht-/vluchtreactie te kunnen dienen in geval van nood. Na deze reactie wordt dit weer afgebouwd tot een normale status. In onze huidige maatschappij is deze afbouw door de continue externe stress nauwelijks meer te doen. Als deze stress/adrenaline-reactie te lang in stand wordt gehouden kunnen de bijnieren en zenuwen die hormonen produceren uitgeput raken. Wanneer mensen onder constante stress/adrenaline leven zullen ziekteverschijnselen niet of nauwelijks opgemerkt worden omdat verhoogde stress/adrenaline het regeneratieproces/reparatieproces van het lichaam blokkeren.

Bionic 880 in combinatie met de LTN-4 en LTN-4 PRO

De ziekte van Lyme is een complexe aandoening; het kent veel verschillende symptomen en vaak een grillig verloop. Het ziektebeeld wisselt per persoon. Lyme wordt veroorzaakt  door de Borrelia-bacterie, welke in meerdere varianten bestaat. Daarnaast spelen de co-infecties een belangrijke rol.

_NID6800_vrijstaand

Het LTN-4 en LTN-4 PRO Lyme systeem is ontwikkeld om de trillingsenergie van Borrelia en co-infecties met het licht van de Bionic 880 mee het lichaam/cel in te brengen. Het voordeel van de LTN-4 en LTN-4 PRO is dat de trillingsenergie altijd op het zelfde niveau blijft en krachtiger is dan met ampullen, die in de loop der tijd vervuilingen opdoen en hun energie verliezen.

Het resultaat van de therapie hangt af van de Borrelia soort die je bij je draagt en of deze in het systeem is ingebouwd. In het LTN-4 en LTN-4 PRO Lyme systeem zijn momenteel 40 verschillende Borrelia soorten gebouwd en evenzoveel co-infecties. Dit aantal zal nog toenemen omdat er constant wordt gemeten en getest op nieuwe soorten.

_NID6769_vrijstaand